บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยอง ติดฟิล์ม Safety 2mil