ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษ์สตังค์


ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษ์สตังค์ หน้างาน อาคารพาณิชย์ ที่นิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool รุ่น VT BGN 20 สีปรอทเขียว ทั้งตึก

ภาพชุดนี้มาจากงานที่เสร็จ ก่อนภาวะโควิด-19 นะครับ