บริษัท ระยอง อินสเปคชั่น 1937 จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่บริษัท ระยอง อินสเปคชั่น 1937 จำกัด ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ติดฟิล์ม VT Cool รุ่น VT SBK 03 ปรอทนอกในดำ บริเวณประตูทางเข้าและห้องทำงาน