โรงไฟฟ้าที่ จ.ระยอง


ภาพงานติดฟิล์มโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งที่ระยอง ติดฟิล์มห้องรปภ. และอาคารควบคุม ใช้ฟิล์ม 3M FX HP 20