หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา


ภาพงานติดฟิล์มที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ติดฟิล์ม Hi-Kool R-60 รอบอาคารหอดูดาว