ห้อง LAB ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ติดฟิล์ม SmartTec SM-P 05 BK ที่ห้อง LAB