ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ RIA


ภาพงานติดฟิล์มที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ RIA อ.เมือง ชลบุรี