หมู่บ้านริมทะเล ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ หมู่บ้านริมทะเล (บ้านคุณหมอ) อ.เมือง ชลบุรี ติดฟิล์ม SmartTec CH-7099 Nano Ceramic Supreme บริเวณโถงใหญ่และโถงเล็ก ใช้ฟิล์มรวมประมาณ 6 ม้วน