หมู่บ้าน ริปเปิ้ล ศุขประยูร-มาบโป่ง หนองกะขะ ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ หมู่บ้านริปเปิ้ล ศุขประยูร-มาบโป่ง หนองกะขะ อ.พานทอง ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool VT 05 BK+ ชุดด้านหน้าตัวบ้าน