โรงพยาบาลสัตว์ มทร.ตะวันออก บางพระ ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (มทร.ตะวันออก) บางพระ ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool R-80 บริเวณห้องพักแพทย์