บริษัท เอส ดี โมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท เอส ดี โมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อ.เมือง ชลบุรี ติดฟิล์ม Master MT-50