หจก. ส.ศิริยนต์ มอเตอร์เซล สาขาบางทราย


ภาพงานติดฟิล์มที่ หจก. ส.ศิริยนต์ มอเตอร์เซล สาขาบางทราย ติดฟิล์ม Master MT-85 ปรอทนอกในดำ