โรงเรียนแสนสุขศึกษา


ภาพงานติดฟิล์มที่โรงเรียนแสนสุขศึกษา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool R-90