หมู่บ้านสามมุขธานี ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ หมู่บ้านสามมุขธานี ซอย 7 เขาสามมุข อ.เมือง ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool VT SBK 03 ปรอทนอกในดำ