บริษัท ซัมซุง เอสดีเอส โกลบอล เอสซีแอล (ไทยแลนด์) จำกัด – สำนักงานกรุงเทพฯ


ภาพงานติดฟิล์มที่สำนักงานกรุงเทพฯ ของ บริษัท ซัมซุง เอสดีเอส โกลบอล เอสซีแอล (ไทยแลนด์) จำกัด อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 6 ถ.พระราม 4 กรุงเทพฯ ติดฟิล์ม Hi-Kool R-90 และ สติ๊กเกอร์ฝ้า TA-611