อาคารพาณิชย์ ซอยสารพัดช่าง ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่อาคารพาณิชย์ ซอยสารพัดช่าง ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool R-90