บริษัท ศรัทธา เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท ศรัทธา เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ติดฟิล์ม Hi-Kool R-60 ที่ชั้นบน และฟิล์ม Hi-Kool R-75 ที่ชั้นล่าง ใช้ฟิล์มรวมประมาณ 4 ม้วน