ร้านอาหาร Sea Hunter ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ ร้านอาหาร Sea Hunter ถนนข้าวหลาม ชลบุรี ติดฟิล์มกรองแสง Hi-Kool R-80 บริเวณส่วนครัว