บริษัทรักษาความปลอดภัย สำนักงานพัทยา


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัทรักษาความปลอดภัยแห่งหนึ่ง สำนักงานพัทยา ชลบุรี ติดสติ๊กเกอร์ฝ้า TA-611 ตัดเส้น 3 เส้น