บริษัท เซชิน (ประเทศไทย) จำกัด


บริษัท เซชิน (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อ.พานทอง ชลบุรี ติดฟิล์มกรองแสง Hi-Kool R-65 HC