ชาบู สตรีท นาริ บุฟเฟต์ ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ ชั้น 4 ของอาคาร ชาบู สตรีท นาริ บุฟเฟต์ ถ.พระยาสัจจา อ.เมือง ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool – VT CF 05 และ VT CF 15 บริเวณห้องนอนชั้น 4