บริษัท สยาม ฮิคิฟูเนะ จำกัด


ภาพจากงานติดฟิล์มที่ บริษัท สยาม ฮิคิฟูเนะ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 9 ชลบุรี ติดฟิล์ม SmartTec SM-P10 สีเทา