บริษัท สยาม ทากะ พรีซิชั่น จำกัด


ภาพจากงานติดฟิล์มที่ บริษัท สยาม ทากะ พรีซิชั่น จำกัด นิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool R60 HC