บริษัท ซิกโนด ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท ซิกโนด ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง ระยอง ติดฟิล์ม Hi-Kool R-30 HC สีชาเทาดำ ใช้ฟิล์มประมาณ 2 ม้วน และติดสติ๊กเกอร์ฝ้า TA-611 ตัดลายเส้น ใช้ประมาณ 1 ม้วนใหญ่