บริษัท สินธนา ฮีทเตอร์ อินดัสตรี้ จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท สินธนา ฮีทเตอร์ อินดัสตรี้ จำกัด ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool R-60