บริษัท ศิริ แลบอราทอรีส์ จำกัด


บริษัท ศิริ แลบอราทอรีส์ จำกัด อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา ติดฟิล์ม ฟิล์ม Hi-Kool Ceramic Black CM 05 ชุดด้านหน้าบริษัททั้งหมด ใช้ฟิล์มรวมประมาณ 3 ม้วน