วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ ภาควิชาเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ชลบุรี ติดฟิล์มกรองแสง SmartTec SM-P 10 Grey บริเวณห้องเรียนห้องปฏิบัติการ