บริษัท เอส เจ ที คอนทรัคชั่นแอนด์ซับพลาย จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท เอส เจ ที คอนทรัคชั่นแอนด์ซับพลาย จำกัด อ.บ้านบึง ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool VT BLK 20 บริเวณชุดประตูทางเข้า