บริษัท เซ้าท์สตาร์ จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท เซ้าท์สตาร์ จำกัด อ.ศรีราชา ชลบุรี ติดฟิล์ม VT Cool – VT GREY 05 ปรอทนอก ในฟ้า