มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ติดฟิล์มกรองแสง Hi-Kool R-90