บริษัทที่ อ.ศรีราชา ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่บริษัทแห่งหนึ่งใน อ. ศรีราชา ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool VT BLK 05