บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) อ.ศรีราชา ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool R-80 กระจกอาคารห้องประชุม ใช้ฟิล์มประมาณ 2 ม้วน