ป้อม รปภ โครงการบ้านจัดสรรที่ศรีราชา ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ ป้อมรักษาความปลอดภัยของโครงการบ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง ที่ อ.ศรีราชา ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool VT IR 0399