อาคารพาณิชย์ 3 ห้อง ที่ศรีราชา


ภาพงานติดฟิล์มที่ อาคารพาณิชย์ (ตึกแถว) 3 ห้อง ใกล้ J Park อ.ศรีราชา ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool VT CF 15 และ VT CF 05 รวมทั้งหมด 3 ห้อง