บริษัท ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) — โรงงานผลิต


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี ติดฟิล์ม Safety 4-mil Clear ที่โรงงานผลิต