บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool R-60 HC สีชาปรอทกลาง