บริษัท สแตนบี เอเชีย จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท สแตนบี เอเชีย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี ติดฟิล์ม SmartTec SM-P 10 Grey บริเวณทางเข้า ออฟฟิศ 1 และ 2