หมู่บ้านสุขประยูร ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ หมู่บ้านสุขประยูร ต.นาป่า อ.เมือง ชลบุรี ติดฟิล์ม Master MT-65 สีปรอทฟ้าอมเขียว