โรงแรม ที พัทยา (T Pattaya)


ภาพงานติดฟิล์มที่โรงแรม ที พัทยา (T Pattaya) ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool R-60 HC ที่ห้องประชุมของโรงแรม