บ. ทาคาตะ-ที โอ เอ จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่บริษัท ทาคาตะ-ที โอ เอ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ อำเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา ติดฟิล์มชุดหน้าออฟฟิศ ใช้ฟิล์ม SmartTec SM-P 10 สีเทา