บริษัท ทาปิโอกา อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท ทาปิโอกา อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด อ.พนัสนิคม ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool รุ่น VT SBK 03 ปรอทนอกในดำ ทั้งตึก

ภาพชุดนี้มาจากงานที่เสร็จ ก่อนภาวะโควิด-19 นะครับ