บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)


ภาพจากงานติดฟิล์มที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน อู่ตะเภา ชลบุรี ติดฟิล์ม 3M P18 ARL Silver