บริษัท ไทย เจอี เทคโนโลยี จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท ไทย เจอี เทคโนโลยี จำกัด อ.ปลวกแดง ระยอง ติดฟิล์ม VT-Cool รุ่น VT SBK 03 ปรอทนอกในดำ บริเวณหน้าต่างสโตร์

ภาพชุดนี้มาจากงานที่เสร็จ ก่อนภาวะโควิด-19 นะครับ