บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด สาขาชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด สาขาชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool R-90 บริเวณห้องประชุม