บริษัท ไทย นิปปอน คอมโพเนนท์ จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท ไทย นิปปอน คอมโพเนนท์ จำกัด อ.พนัสนิคม ชลบุรี ติดฟิล์ม VT Cool – VT SBK 03