บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด สำนักงานระยอง


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด สำนักงานระยอง ติดฟิล์ม Hi-Kool R-60 ที่อาคารเพชรจรัส ใช้ฟิล์มประมาณ 2 ม้วน