หมู่บ้านไทยปุรี ศรีราชา


ภาพงานติดฟิล์มที่ หมู่บ้านไทยปุรี ถนนโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา อ.ศรีราชา ชลบุรี ติดฟิล์ม SmartTec SM-P 10 สีเทา