บริษัท ไทยซีทเบลท์ จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่บริษัท ไทยซีทเบลท์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ลอกฟิล์มเก่า และติดฟิล์ม Hi-Kool R-90