บริษัท ไทย โซบิ โคเกอิ จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท ไทยโซบิ โคเกอิ จำกัด อ.เมือง ชลบุรี ติดฟิล์ม BlackOut ฟิล์มดำสนิท มองเข้า-มองออกไม่เห็น บริเวณห้องพยาบาล