บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) อ.ศรีราชา ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool รุ่น VT CF 05 บริเวณออฟฟิศและสำนักบัญชี รวมทั้งหมดประมาณ 1,000 ตารางฟุต